Omplassering 

 

 

I motsetning til de fleste andre dyrevernorganisasjoner, tar Dyrevenn Vestfold imot private katter for omplassering. Helt hjemløse katter har alltid fortrinnsrett, men har vi kapasitet til det, tar vi også imot katter som må omplasseres på grunn av sykdom, død eller flytting. I slike tilfeller tar vi et omplasseringsgebyr på kr 1.200 fra den som omplasserer katten.