Omplassering 

 

 

 

I motsetning til de fleste andre dyrevernorganisasjoner, tar Dyrevenn Vestfold imot private katter for omplassering. 
Helt hjemløse katter har alltid fortrinnsrett, Men når vi har ledig kapasitet, tar vi imot privateide katter til omplassering. 
For å dekke noen av utgiftene til mat og husrom, samt evt. kastrering, vaksine og chip, tar vi et gebyr på kr 1.200. Katter over 5 år må i tillegg ha helsesjekk og evt. tannrens før inntak.