Om Dyrevenn Vestfold

 

 

Dyrevenn Vestfold ble opprettet i juni 2019 og er en frittstående, frivillig organisasjon, uten binding til andre organisasjoner. Vårt formål å hjelpe dyr i nød, primært katter.

 

Dyrevenn Vestfold skal:

 

  • Hjelpe og/eller ta hånd om hjemløse dyr, dyr som står i fare for å bli avlivet eller bli hjemløse, samt dyr fra hjem som av spesielle grunner ikke er skikket for dyrehold.
  • Sørge for at dyrene i organisasjonens varetekt får nødvendig medisinsk behandling, tak over hodet, mat og omsorg.
  • Omplassere dyr til gode og trygge hjem.

 

 

Alt arbeid som utføres for Dyrevenn Vestfold, enten det er i Miabua, styrearbeid/administrasjon eller i forbindelse med innfanging av katter, utføres på frivillig basis. Det vi betaler for (foruten mat, medisiner og utstyr) er en svært lav husleie for hjelpesenteret, strøm og veterinærutgifter. Videre dekker vi en beskjeden kjøregodtgjørelse når noen må kjøre langt/mye, samt mat i forbindelse med dugnader eller lange vakter. Veterinærkostnader er den desidert største utgiftsposten, og står for ca. 80 % av budsjettet.

 

Her er det en video som går ut på en stor del av vårt arbeid med kattene Dyrevenn Vestfold har inne.

Styremedlemmer 

 

Vi er per i dag 5 mennesker som sitter i styre til Dyrevenn Vestfold. Vi har mange god støttespillere som gjør at Dyrevenn Vestfold kan klare å hjelpe så mange katter vi gjør. Vi har mange som bidrar på ulike måter. Det er medlemmer, dugnader, grasrot, gaver, og mye mer. Vi er så takknemlig for alle de gode støttespillerene våres!